PŘIHLÁŠKA A POVOLENÍ

POCTA / PŘIHLÁŠKA – POVOLENÍ – SOUSTŘEDĚNÍ – KEMP

1. Přihlášku a povolení do akademie vyplnit a odevzdat do konce Května.

2. Skupina C odevzdat zálohy na soustředění  od so 13.8. – so 20.8. 2016 do 20.5. 2016 ostatní do konce Května.

3. Ten kdo jde na kemp od po 22.8. – pá 26.8.2016 přinese zálohu 1.250 Kč.- do 20.5 a zbytek do 20.6. 2016.